Giáo trình môn học/mô đun: Tổ chức sự kiện (Trình độ: Trung cấp): Phần 2

Thông tin tài liệu

(NB) Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình gồm có các chương: Chương 4: các hoạt động cơ bản giai đoạn diễn ra sự kiện; chương 5: công tác tổ chức giai đoạn kết thúc sự kiện. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết. | CHƢƠNG 4 KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN Mã chƣơng MH 24 04 Giới thiệu Trong quá trình tổ chức sự kiện ngoài việc tiến hành các nội dung chính liên quan đến việc thực hiện chủ đề của sự kiện còn có nhiều công việc khác có liên quan nhƣ – Cung ứng các dịch vụ vận chuyển và tổ chức đƣa đón khách – Cung ứng các dịch vụ lƣu trú – Cung ứng các dịch vụ ăn uống – Quan hệ với cơ quan truyền thông và quản trị mạng lƣới thông tin liên lạc trong sự kiện. – Cung ứng các dịch vụ khác theo nhu cầu của khách mời và các thành phần tham gia sự kiện. Mục tiêu – Trình bày đƣợc một số kiến thức về các hoạt động cơ bản giai đoạn diễn ra sự kiện đón tiếp phục vụ đảm bảo an toàn – an ninh Nội dung chính 1. Đón tiếp Các nội dung cơ bản trong việc tổ chức đón tiếp khách tại nơi diễn ra sự kiện bao gồm Chuẩn bị thành phần đón tiếp khách các thành viên ban tổ chức nhân viên tổ chức sự kiện – Phân công nhóm đón tiếp khách – Đối với khách VIP cần có các thành viên quan trọng của ban tổ chức sự kiện – Chuẩn bị đội ngũ lễ tân PG nếu cần thiết trong việc đón khách Chuẩn bị khu vực đón tiếp và các trang thiết bị hỗ trợ đón tiếp khách Đón tiếp khách với sự kiện. – Lịch sự trang trọng đón tiếp khách phù hợp với các quy tắc xã giao – Với các khách đặc biệt theo kế hoạch phân công ngƣời đi kèm hƣớng dẫn. Mời hƣớng dẫn khách vào khu vực tổ chức sự kiện Làm các thủ tục đăng ký ban đầu cho khách – Hƣớng dẫn khách đăng ký thông tin – Phát tài liệu quà cho khách – Hƣớng dẫn khách vào khu vực chính của sự kiện 1.1 Các hình thức đón 1.1.1 Đón tại sân bay nhà ga – Liên hệ với sân bay nhà ga hoặc các đồng chí có trách nhiệm trong đoàn khách xác định ngày giờ khách đến để thông báo cho các cơ quan các đồng chí có trách nhiệm ở địa phƣơng chuẩn bị đón khách. – Liên hệ trƣớc với các cơ quan chức năng ở sân bay ga tàu Ban giám đốc sân bay Công an cửa khẩu Hải quan để tranh thủ giúp đỡ giải quyết các thủ tục xuất nhập cảnh hộ chiếu hành lý nhanh chóng thuận lợi cho khách. Nếu là Nguyên thủ quốc gia thì – .

Thành viên thường xem thêm