Giáo trình môn học/mô đun: Công nghệ thương mại điện tử (Ngành/ nghề: Thiết kế trang web) – Phần 1

Thông tin tài liệu

Căn cứ vào chương trình đào tạo nghề Thiết kế trang web, giáo trình Công nghệ thương mại điện tử giúp cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về thương mại điện tử cũng như kỹ năng xây dựng chiến lược thương mại điện tử. Giáo trình được tổ chức thành 10 bài theo các chủ đề khác nhau nhằm giúp người học tiếp cận các khía cạnh khác nhau của công nghệ thương mại điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của giáo trình để biết thêm các nội dung chi tiết. | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ LẠT GIÁO TRÌNH MÔN HỌC MÔ ĐUN CÔNG NGHỆ THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NGÀNH NGHỀ THIẾT KẾ TRANG WEB TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG Ban hành kèm theo Quyết định số 1157 QĐ-CĐNĐL ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt LƢU HÀNH NỘI BỘ Lâm Đồng năm 2019 TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. Giáo trình được lưu hành nội bộ Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt. Trang 1 LỜI GIỚI THIỆU Vài nét về xuất xứ giáo trình Giáo trình này được viết theo căn cứ Thông tư số 03 2017 TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 03 năm 2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Quy định về quy trình xây dựng thẩm định và ban hành chương trình tổ chức biên soạn lựa chọn thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp trình độ cao đẳng. Quá trình biên soạn Giáo trình này được biên soạn có sự tham gia tích cực của các giáo viên có kinh nghiệm cùng với những ý kiến đóng góp quý báu của các chuyên gia về lĩnh vực công nghệ thông tin. Mối quan hệ của tài liệu với chương trình mô đun môn học Căn cứ vào chương trình đào tạo nghề Thiết kế trang web giáo trình giúp cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về thương mại điện tử cũng như kỹ năng xây dựng chiến lược thương mại điện tử. Để học được mô đun này người học cần có kiến thức cơ bản về thiết kế trang web và đồ họa. Cấu trúc chung của giáo trình Giáo trình được tổ chức thành 10 bài theo các chủ đề khác nhau nhằm giúp người học tiếp cận các khía cạnh khác nhau của công nghệ thương mại điện tử. Lời cảm ơn Giáo trình được biên soạn trên cơ sở các văn bản quy định của Nhà nước và tham khảo nhiều tài liệu liên quan có giá trị. Song chắc hẳn quá trình biên soạn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Ban biên soạn mong muốn và thực sự cảm ơn những ý kiến nhận

Thành viên thường xem thêm