Giải pháp phát triển hoạt động bán hàng qua hình thức thương mại điện tử ở Việt Nam

Thông tin tài liệu

Nghiên cứu giải pháp phát triển hoạt động bán hàng qua hình thức thương mại điện tử ở Việt Nam bằng phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp từ các báo cáo của Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, báo cáo e-Conomy SEA, báo cáo thương mại điện tử của Iprice. | Hội thảo Khoa học Các vấn đề đương đại trong lĩnh vực Kinh tế Luật Từ lí thuyết đến thực tiễn GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG QUA HÌNH THỨC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM SOLUTIONS TO DEVELOP SALES ACTIVITIES THROUGH E-COMMERCE FORMS IN VIETNAM ThS. Nguyễn Thị Hồng Phúc1 Tóm tắt Nghiên cứu giải pháp phát triển hoạt động bán hàng qua hình thức thương mại điện tử ở Việt Nam bằng phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp từ các báo cáo của Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam báo cáo e-Conomy SEA báo cáo thương mại điện tử của Iprice. Bằng phương pháp thống kê tổng hợp đánh giá và phân tích bài viết đánh giá thực trạng thương mại điện tử ở Việt Nam. Từ đó nghiên cứu đề xuất một số hàm ý chính sách để phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam trong thời gian tới. Từ khóa hoạt động bán hàng thực trạng thương mại điện tử ở Việt Nam thương mại điện tử. 1. GIỚI THIỆU Thương mại điện tử TMĐT là một hình thức kinh doanh thương mại trên cơ sở mạng máy tính toàn cầu và được dự báo là phương thức hoạt động chủ yếu trong nền kinh tế số. TMĐT trong thời gian gần đây đã được các nước quan tâm và phát triển. Ra đời trên cơ sở phát triển mạng Internet và công nghệ thông tin TMĐT lúc đầu có nhiều tên gọi khác nhau đến tháng 7 1997 khi Chính phủ Mĩ công bố văn bản quan trọng khung TMĐT toàn cầu thuật ngữ TMĐT e- Commerce mới được sử dụng khá rộng rãi 1 . Trong luật mẫu về TMĐT của Ủy ban Liên Hợp quốc về luật thương mại quốc tế UNCITRAL TMĐT bao gồm tất cả các quan hệ mang tính thương mại như các giao dịch liên quan đến việc cung cấp hoặc trao đổi hàng hóa dịch vụ thỏa thuận phân phối đại diện hoặc đại lí thương mại ủy thác hoa hồng cho thuê dài hạn xây dựng các công trình tư vấn đầu tư cấp vốn liên doanh các hình thức khác về hợp tác công nghiệp hoặc kinh doanh chuyên chở hàng hóa hay khách hàng bằng đường biển đường hàng không đường sắt đường bộ 2 . Theo Báo cáo e-Conomy SEA 2018 của Google và Temasek quy mô thị trường TMĐT Việt Nam năm 2018 là 9 tỉ USD. Báo cáo cũng dự báo tốc độ

Thành viên thường xem thêm