Digital marketing – xu hướng tất yếu của các doanh nghiệp du lịch Việt Nam hiện nay

Thông tin tài liệu

Digital Marketing hay còn gọi là Tiếp thị kỹ thuật số – chính là việc sử dụng công nghệ số, internet vào việc quảng bá thương hiệu và sản phẩm, bằng mọi cách đưa sản phẩm và thương hiệu đến với người tiêu dùng. Digital Marketing là một lĩnh vực rất quan trọng trong Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0). | VĂN HÓA NGHIÊN CỨU DIGITAL MAKETING – XU HƯỚNG TẤT YẾU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH VIỆT NAM HIỆN NAY MA QUỲNH HƯƠNG Tóm tắt Digital Marketing hay còn gọi là Tiếp thị kỹ thuật số – chính là việc sử dụng công nghệ số internet vào việc quảng bá thương hiệu và sản phẩm bằng mọi cách đưa sản phẩm và thương hiệu đến với người tiêu dùng. Digital Marketing là một lĩnh vực rất quan trọng trong Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 CMCN 4.0 . Với những ưu điểm của mình Digital Marketing đang là một giải pháp để phát triển của nhiều ngành nghề lĩnh vực trong đó có ngành du lịch. Các doanh nghiệp du lịch ở Việt Nam cần cập nhật xu hướng tất yếu này. Từ khóa Digital Marketing Tiếp thị kỹ thuật số Marketing Du lịch Abstract Digital marketing is the use of digital technology the internet to promote the brand and the product bring products and brands to consumers by all the way. Digital marketing is a very important field in the 4th Industrial Revolution CMCN 4.0 . With its advantages Digital marketing is a solution to the development of many industries including tourism. Tourism enterpries in Vietnam need to update this indispensable trend. Keywords Digital Marketing travel Marketing 1. Digital Marketing là gì personal computers smartphones cellphones H iện nay những thuật ngữ thường tablets and game consoles to engage with gặp như Digital Marketing Internet stakeholders. Digital marketing applies Marketing hay Online Marketing technologies or platforms such as websites được rất nhiều người sử dụng như các từ e-mail apps classic and mobile and social đồng nghĩa và có thể thay thế cho nhau được. networks. Wikipedia Nhưng trên thực tế thì Digital Marketing là Tạm dịch Digital Marketing là phương một cụm từ mang ý nghĩa bao hàm hơn và pháp quảng cáo sử dụng các thiết bị điện tử Online Marketing hay Internet Marketing chỉ như máy tính cá nhân điện thoại thông minh là một phần của Digital Marketing. Vậy chính điện thoại di động máy tính bảng và thiết bị xác thì Digital Marketing là .

Thành viên thường xem thêm