Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Marketing căn bản

Thông tin tài liệu

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết hơn nội dung của kiến thức một cách có hệ thống, dễ dàng ôn luyện, củng cố kiến thức, chuẩn bị chu đáo cho bài thi kết thúc môn Quản trị học gặt hái nhiều thành công. | TRƯỜNG ðẠI HỌC MỞ TP.HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH —————— ðỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN HỌC MARKETING CĂN BẢN THÔNG TIN TỔNG QUÁT VỀ MÔN HỌC 1. Mục tiêu của môn học Sau khi học xong môn học này sinh viên có khả năng – Hiểu ñược ý nghĩa vai trò của hoạt ñộng marketing trong hoạt ñộng quản trị sản xuất kinh doanh. Giải thích ñược sự cần thiết của tiến trình quản trị marketing phân tích – hoạch ñịnh – thực hiện – kiểm tra. – Giải thích ñược quá trình quyết ñịnh mua hàng của người tiêu dùng và các yếu tố ảnh hưởng ñến quyết ñịnh mua hàng. – Biết cách phân tích các cơ hội thị trường phân khúc thị trường chọn thị trường mục tiêu cho phù hợp với mục tiêu và nguồn lực của doanh nghiệp. – Hiểu và giải thích ñược tiến trình hoạch ñịnh chiến lược marketing triển khai marketing -mix. – Hiểu và phân biệt ñược các khái niệm sản phẩm giá phân phối chiêu thị ý nghiã mục tiêu vai trò nội dung cuả chúng trong marketing-mix. 2. Yêu cầu của môn học Trong chương trình ñào tạo Marketing Căn Bản là môn học trang bị những kiến thức căn bản về Marketing ñể làm nền học những môn chuyên sâu hơn như Hành vi khách hàng nghiên cứu marketing quản trị marekting quản trị bán hàng quản trị thương hiệu lập kế hoạch kinh doanh ðể học tốt môn này các bạn sinh viên nên cố gắng ñọc tài liệu tham khảo các bài báo tạp chí có liên quan. ðồng thời cũng nên quan sát các hiện tượng sự kiện marketing ñang diễn ra trên thị trường tìm kiếm các ví dụ minh họa cho từng khái niệm vừa học ñược. Các bạn sinh viên nên mạnh dạn chia sẻ hiểu biết của mình với các bạn trong nhóm và cùng thảo luận cách vận dụng các nguyên tắc các phương pháp marketing ñể giải quyết những tình huống ñiển hình trong tài liệu và cả những tình huống thực tế trong công việc của mình. 3. Học liệu Sách 1. Nguyễn Văn Thi Tài liệu hướng dẫn học tập Marketing căn bản ðại học Mở bán công TpHCM 2006. 2. Quách Thị Bửu Châu và các tác giả khác Marketing căn bản NXB Thống kê TPHCM 2005 3. Philip Kotler Huỳnh Văn Thanh dịch Những nguyên lý .

Thành viên thường xem thêm