Bảng công thức tích phân – đạo hàm – Mũ – logarit

Thông tin tài liệu

BAÛNG COÂNG THÖÙC MUÕõ – LOGARIT Traàn Quang – 01674718379 I. Coâng thöùc haøm soá Muõ vaø Logarit. Haùm soá muõ Haøm soá Logarit 1aa;aa    .a a a ; aaa    .a a a ..a b a b ; aabb 0 0 1log ,Max M x a x a10loga; 1logaa ; log logaabb 1log logaabb; logaa log . log loga a ab c b c log log loga a abbcc log logbbcaac; logaa loglog log .loglogca a ccbb c ba 1loglogabba 0 1a a a    log logaa 1 :a a a 0 1 :a a a 1   : log logaaa 01   : log logaaa II.Moät soá giôùi haïn thöôøng gaëp.111. limxxex exxx11lim.2 axaxxln1lim.30 axxax1lim.40  exxaaxlog1loglim.50 Tải xuống 9,831 2 / 2 trang TẢI XUỐNG (.pdf) 9,831 (2 trang) Lịch sử tải xuống + THÀNH VIÊN THƯỜNG XEM THÊM VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM AGRIBANK Công Công 56 658 1 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HỌC VẬT LIỆU HỌC ĐẠI CƯƠNG pot tailieuhay_1389 32 2 27 Bài tập câu điều kiện tổng hợp + đáp án Eric Schmidt 4 8 142 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN-TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1 Học nữa-Học mãi 6 1 30 ĐỀ , HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI HÓA KHỐI B 2009 John Bardeen 6 1 66 Bệnh Thấp Tim cấp – Phần 1 ppsx Daniel 10 626 6 Tổng hợp tất cả công thức Toán 12 Đạo hàm Lượng giác Tích phân gioi tieng anh 16 24 1,175 Công thức đạo hàm Nguyễn Thị Thu Hiền 4 3 221 THÔNG TIN TÀI LIỆU Ngày đăng: 28/06/2013, 20:16 Bảng công thức tích phân – đạo hàm – Mũ – logarit cho HS 12 BẢNG CÔNG THỨC ĐẠO HÀM – NGUYÊN HÀM Trần Quang – 01674718379 I. Các công thức tính đạo hàm. 1. ( )’ ‘ ‘u v u v 2. ( . )’ ‘. . ‘u v u v u v 3. ‘ 2 ‘. . ‘u u v u v v v Hệ Quả: 1. ‘ . ‘ku k u 2. ‘ 2 1’v v v II. Đạo hàm và nguyên hàm các hàm số sơ cấp. Bảng đạo hàm Bảng ngun hàm 1   ‘xx   1 ‘ . ‘.    u u u   1 ,1 1 x x dx c                1 1 . 1 ax b ax b dx c a             sin ‘ cosxx   sin ‘ ‘.cosu u u sin cosxdx x c        1 sin cosax b dx ax b c a         cos ‘ sinxx   cos ‘ ‘.sinu u u cos sinxdx x c      1 cos sinax b dx ax b c a        2 2 1 tan ‘ 1 tan cos   xx x     2 2 ‘ tan ‘ ‘. 1 tan cos    u u u u u 2 1 tan cos dx x c x       2 11 tan cos dx ax b c ax b a          2 2 1 cot ‘ 1 cot sin     xx x     2 2 ‘ cot ‘ ‘. 1 cot sin      u u u u u 2 1 cot sin dx x c x         2 11 cot sin dx ax b c ax b a       1 log ‘ ln a x xa ‘ log ‘ .ln a u u ua 1 lndx x c x   11 lndx ax b c ax b a      1 ln ‘ x x ‘ ln ‘ u u u ‘ .ln xx a a a ‘ . ‘.ln uu a a u a ln x x a a dx c a   .ln        x x a a dx c a ‘ xx ee   ‘ ‘. uu e u e xx e dx e c  1 ax b ax b e dx e c a    Bổ sung: 22 1 arctan dx x C aa xa 22 1 2 ln dx x a C a x a xa 22 arcsin dx x C a ax 22 22 ln dx x x a C xa III. Vi phân: ‘.dy y dx VD: 1 ( ) ( )d ax b adx dx d ax b a , (sin ) cosd x xdx , (cos ) sind x xdx , (ln ) dx dx x , 2 (tan ) cos dx dx x , 2 (cot ) sin dx dx x . . . BẢNG CÔNG THỨC MŨõ – LOGARIT Trần Quang – 01674718379 I. Công thức hàm số Mũ và Logarit. Hám số mũ Hàm số Logarit 1   a a ;     aa     .a a a ;    a a a      . a a a   a b a b ;    aa b b 0 0 1log , M a x M x a x a 10log a ; 1log a a ;   log log aa bb 1   log log a a bb ;   log a a log . log log a a a b c b c log log log a a a b bc c log log bb ca ac ;   log a a log log log .log log c a a c c b b c b a 1 log log a b b a 0 1   a a a     log log aa 1   :a a a 0 1   :a a a 1     : log log aa a 01     : log log aa a II.Một số giới hạn thường gặp. 1 11. lim x x e x   ex x x   1 1lim.2 a x a x x ln 1 lim.3 0      a x x a x    1 lim.4 0   e x x a a x log 1log lim.5 0    – Xem thêm – Xem thêm: Bảng công thức tích phân – đạo hàm – Mũ – logarit, Bảng công thức tích phân – đạo hàm – Mũ – logarit TỪ KHÓA LIÊN QUAN công thức tích phân đạo hàm bảng công thức tích phân nguyên hàm các công thức tích phân đạo hàm công thức tích phân nguyên hàm công thức tích phân của hàm lượng giác công thức tích phân và đạo hàm các công thức tính tích phân đạo hàm công thức tính tích phân đạo hàm các công thức tích phân và đạo hàm tổng hợp tất cả công thức toán 12 đạo hàm lượng giác tích phân công thức tích phân hàm lượng giác công thức tích phân hàm số lượng giác bảng các công thức tích phân công thức tích phân và nguyên hàm công thức tích phân hàm hợp khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu hệ số công suất cosp fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25 TÀI LIỆU LIÊN QUAN Bảng công thức tích phân đạo hàm mũ logarit 2 1,061 0 Bảng công thức tích phân – đạo hàm – Mũ – logarit 2 303,381 9,829 Bảng công thức Tích phân Đạo hàm Mũ Logarit 2 1,614 10 Bảng công thức tích phân đạo hàm Mũ logaritBảng công thức tích phân đạo hàm Mũ logaritBảng công thức tích phân đạo hàm Mũ logarit 23 1,247 1 Bảng công thức tích phân đạo hàm mũ logarit 1 1,715 3 Bảng công thức tích phân đạo hàm mũ logarit 74 1,114 0 Bảng công thức tính phân đạo hàm mũ logarit 2 1,011 0 Bảng công thức Lượng giác Đạo hàm Tích phân Logarit (ôn thi đại học) 2 1,037 2 Công thức tích phân nguyên hàm 10 1,056 1 Bảng công thức tích phân 6 24,368 687 bảng công thức tích phân đầy đủ 10 7,089 6 Bảng công thức tính tích phân đạo hàm hàm mũ lôgarit 2 1,502 0 SKKN sử dụng công thức thay thế đạo hàm, tích phân để giải các bài toán đại số tổ hợp 11 24 16 0 Tổng hợp tất cả công thức Toán 12 Đạo hàm Lượng giác Tích phân 16 24,462 1,175 Toán 12 trắc nghiệm tổng hợp phần 2a trọng tâm 5 phần (đạo hàm, mũ, HHKG, oxyz, tích phân) theo CT thi copy 18 707 0 Công thức tích phân 1 855 0 Toán 12 trắc nghiệm tổng hợp phần 1 trọng tâm 3 phần (đạo hàm, mũ, HHKG) theo CT trên lớp HK i 22 706 1 Tổng Hợp Công Thức Đạo Hàm Mũ Logarit đầy đủ nhất ( chuẩn ) 5 13,378 210 Một số ứng dụng của công thức tích phân cauchy 56 711 1 TỔNG HỢP CÔNG THỨC TÍCH PHÂN LƯỢNG GIÁC 8 279 0 Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG [email protected] Yahoo Skype GIÚP ĐỠ Câu hỏi thường gặp Điều khoản sử dụng Quy định chính sách bán tài liệu Hướng dẫn thanh toán GIỚI THIỆU 123doc là gì? Copyright © 2020 123Doc. Design by 123DOC

Thành viên thường xem thêm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN