Bài giảng Quản trị Marketing – Bài 5: Lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường

Thông tin tài liệu

“Bài giảng Quản trị Marketing – Bài 5: Lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường” được biên soạn nhằm trang bị cho người học các kiến thức về tầm quan trọng của việc lựa chọn thị trường mục tiêu; ba bước của marketing mục tiêu; phân đoạn thị trường; lựa chọn thị trường mục tiêu; định vị thị trường. | Bài 5 Lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường BÀI 5 LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH VỊ THỊ TRƯỜNG Nội dung Mục tiêu Tầm quan trọng của việc lựa chọn thị Học viên nắm được tầm quan trọng của trường mục tiêu việc lựa chọn thị mục tiêu đối với hoạt Ba bước của marketing mục tiêu động marketing và ba bước cơ bản của Phân đoạn thị trường marketing mục tiêu. Lựa chọn thị trường mục tiêu Học viên hiểu rõ khái niệm lợi ích yêu cầu và các cơ sở của việc phân đoạn thị trường. Định vị thị trường Học viên hiểu rõ nội dung của việc lựa chọn thị trường mục tiêu bao gồm Đánh Thời lượng học giá các đoạn thị trường các phương án lựa chọn thị trường mục tiêu các chiến lược 8 tiết. marketing đáp ứng thị trường mục tiêu. Học viên nắm được bản chất của định vị thị trường các hoạt động trọng tâm của chiến lược định vị các bước tiến hành định vị thị trường. MAR201_Bai5_v2.0014101209 63 Bài 5 Lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG BÀI Công ty PT lựa chọn thị trường mục tiêu Công ty PT là doanh nghiệp kinh doanh thiết bị âm thanh từ năm 1996. Cùng với sự phát triển của công nghệ điện tử các thiết bị âm thanh ngày càng phong phú đa dạng có rất nhiều doanh nghiệp cung ứng thiết bị âm thanh trên thị trường. Năm 2004 qua kiểm tra kết quả kinh doanh ông chủ của công ty PT nhận thấy thị trường thiết bị âm thanh tăng trưởng mạnh mẽ cả về nhu cầu cũng như nguồn cung ứng song lợi nhuận kinh doanh trong ngành không tăng. Chính vì vậy ông chủ của PT quyết định tổ chức họp các thành viên công ty và toàn bộ nhân viên kinh doanh để đánh giá lại tình hình thị trường. Các thành viên tham gia họp đã thảo luận sôi nổi và cùng đi đến kết luận Thị trường thiết bị âm thanh có thể chia làm hai phần thị trường thiết bị âm thanh dùng trong gia đình và thiết bị âm thanh chuyên nghiệp thiết bị âm thanh dùng trong các nhà hát rạp chiếu phim phòng thu hội trường phòng Karaoke tập thể . Thị trường thiết bị âm thanh dùng trong gia đình rất lớn song lại có quá nhiều .

Thành viên thường xem thêm