Bài giảng Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp – Nguyễn Bảo Quốc

Thông tin tài liệu

“Bài giảng Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp” cung cấp thông tin về 4 cách hành xử khác nhau, dấu hiệu nhận biết những người thích làm, dấu hiệu nhận biết những người thích nói, dấu hiệu nhận biết những người kiểm soát, dấu hiệu nhận biết những người tỉ mỉ; chiến lược bán hàng cho các nhóm khách hàng khác nhau; | Mr. NGUYEN BAO QUOC CEO BQ TRAINING Phó chủ tịch hội khởi nghiệp sáng tạo Tp. Tam Kỳ 4 cách hành xử khác nhau 1. Làm D 2. Nói I 3. Kiểm soát S 4. Tỉ mỉ C 4 cách hành xử khác nhau Dấu hiệu nhận biết những người thích làm Doers Dấu hiệu nổi bật bao quanh bởi các kỹ niệm chương giải thưởng hình ảnh Nôn nóng làm việc không ngừng Cực đoan hấp tấp kiên quyết Tích cực Nói về mục tiêu điểm cốt yếu Không đòi hỏi quá nhiều về chi tiết chỉ yêu cầu bằng chứng. Thích đích thẳng vào vấn đề không muốn phí thời gian Dấu hiệu nhận biết những người thích nói Talkers Quang cảnh bừa bộn Hào hứng tham gia tán gẫu kể chuyện nói đùa . Thân thiện niềm nở Nói về người khác Dễ tiếp cận Dễ hưởng ứng bốc đồng Dồi dào tình cảm sinh lực Mua hàng từ những người họ thích. Dấu hiệu nhận biết những người kiểm soát Controllers Khung cảnh rất trật tự Kiềm chế từ tốn điều độ de dặt Sạch sẽ ngăn nấp có tổ chức Nói về phương pháp điều kiện chức năng Xây dựng nguyên tắc theo logic không theo cảm tính Chú trọng chi tiết sự việc thông tin vì mục đích hiệu quả Không hưởng ứng Đi thẳng vào vấn đề Dấu hiệu nhận biết những người tỉ mỉ plodders Lưu giữ mọi thứ Chậm Không chú ý thời gian không vội vã Thích công việc đơn điệu lặp đi lặp lại Thận trọng trả lời điện thoại từ từ chậm rãi Tính tình điềm đạm Ổn định và lệ thuộc Tránh nguy cơ thích an toàn Đầu óc tỉ mỉ tìm hiểu chi tiết Quyết định chậm chạp Thảo luận cách tiếp cận các nhóm hành vi Chiến lược bán hàng cho các nhóm khách hàng khác nhau Chiến lược bán hàng cho người thích nói Talkers Đặt câu hỏi khách hàng gia đình . Lắng nghe khách hàng Nói với khách hàng bằng cách nào sản phẩm dịch vụ của bạn giúp cho họ trở nên nổi bật ấn tượng hơn Đề nghị họ giúp đỡ Kể tên những khách hàng nổi tiếng đã sử dụng sản phẩm dịch vụ của bạn Tìm hiểu những người có liên quan khác ảnh hưởng đến quyết định mua hàng để tác động. Chiến lược bán hàng cho người thích làm Doers Đặt câu hỏi – Các khách hàng của họ – Làm sao đạt được các thành công đó – Làm sao đạt được vị trí như .

Thành viên thường xem thêm