Tìm kiếm theo: Kinh tế Kỹ thuật Xã hội Tiểu luận Văn bản Tài Liệu

(bạn có thể nhập từ có dấu hoặc không dấu ) CHỈ SMS - ĐỀ CƯƠNG - TOÀN BỘ

    Trang chủ | Giới thiệu| Chỉ dẫn| Thỏa thuận | Thanh toán | Hỏi đáp | Liên hệ|Tin tức

HOT LINE: 09.48.48.53.53

Điện thoại hỗ trợ :

094848.5353

 0956.502.502

 04.8586.3347

Đặt làm trang chủ

Maidongtk   luanvannet

 Tìm kiếm tài liệu

 Hình thức thanh toán

 

Thanh toán Trực tiếp

Thanh toán chứng thực

 

 

Thanh toán qua SMS

 

 

Quảng cáo

 

 

 

 

Một số luận án Tiến sĩ Việt Nam

   
 

LATS-01 Đặc trưng sinh thái môi trường nước hồ chứa Hòa bình và một số ý kiến sử dụng hợp lý - Hồ Thanh Hải Luận án PTS KH sinh học: 1.05.20 / Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật. - H.

Hồ Thanh Hải. Đặc trưng sinh thái môi trường nước hồ chứa Hòa bình và một số ý kiến sử dụng hợp lý : Luận án PTS KH sinh học: 1.05.20 / Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật. - H., 1959. - 131tr; 32cm + 1 bản tóm tắt. - Thư mục cuối chính văn

LATS-0202.07 Một số kết quả nghiên cứu về sự làm việc đồng thời của nhà và nền : LA PTS khoa học kỹ thuật : 01 hình vẽ; 32cm + 1 bản tóm tắt. - Thư mục cuối chính văn

Một số kết quả nghiên cứu về sự làm việc đồng thời của nhà và nền : LA PTS khoa học kỹ thuật : 01.02.07 / Trường Đại học Xây dựng. - H., 1977. - 134tr : hình vẽ; 32cm + 1 bản tóm tắt. - Thư mục cuối chính văn

LATS-03Tính toán sét đánh trong khoảng vượt - Võ Viết Sơn LA PTS khoa học kỹ thuật ngành điện / Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. - H.

Võ Viết Sơn. Tính toán sét đánh trong khoảng vượt : LA PTS khoa học kỹ thuật ngành điện / Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. - H., 1977. - 114tr; 30cm + 1 b.tóm tắt. - Thư mục tr. 110-114

LATS-04 Một cách tính sơ đồ hệ khung giằng với vách đứng bằng khung bê tông cốt thép. Chèn gạch chịu tác dụng của tải trọng ngang

Hồ Anh Tuấn LA PTS khoa học kỹ thuật : 01.02.03 / Trường Đại học Xây dựng. - H.

Hồ Anh Tuấn. Một cách tính sơ đồ hệ khung giằng với vách đứng bằng khung bê tông cốt thép. Chèn gạch chịu tác dụng của tải trọng ngang : LA PTS khoa học kỹ thuật : 01.02.03 / Trường Đại học Xây dựng. - H., 1977. - 173tr : minh họa; 30cm + 1 tóm tắt. - Thư mục tr. 168-173

LATS-05 Ảnh hưởng của các yếu tố hình học đối với ma sát trên mặt trụ quay - Trần Doãn Tiến Luận án PTS Khoa học kỹ thuật : 19.02 / Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. - H.

Trần Doãn Tiến. ảnh hưởng của các yếu tố hình học đối với ma sát trên mặt trụ quay : Luận án PTS Khoa học kỹ thuật : 19.02 / Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. - H., 1977. - 162tr : hình vẽ; 32cm + 1 tóm tắt. - Thư mục: tr. 157 - 160

LATS-06 Xác định độ tin cậy của công trình dạng hệ thanh trục giao chịu tác dụng của tải trọng ngẫu nhiên

Phạm Khắc Hùng Luận án PTS Khoa học kỹ thuật / Trường ĐH Xây dựng Hà Nội. - H.

Phạm Khắc Hùng. Xác định độ tin cậy của công trình dạng hệ thanh trục giao chịu tác dụng của tải trọng ngẫu nhiên : Luận án PTS Khoa học kỹ thuật / Trường ĐH Xây dựng Hà Nội. - H., 1977. - 216tr : hình vẽ; 32cm + 1 tóm tắt. - Thư mục: tr. 214 - 216

LATS-07 Đặc điểm thạch học và biến chất than neogen vùng trũng Hà Nội (dải Khoái Châu - Tiền Hải)

Trịnh ích Luận án PTS Khoa học Địa chất : 1908 / Trường ĐH Mỏ - Địa chất. - Bắc Thái

Trịnh ích. Đặc điểm thạch học và biến chất than neogen vùng trũng Hà Nội (dải Khoái Châu - Tiền Hải) : Luận án PTS Khoa học Địa chất : 1908 / Trường ĐH Mỏ - Địa chất. - Bắc Thái, 1977. - 205tr : ảnh, bảng biểu; 32cm + 1 tóm tắt . - Thư mục: tr. 166 - 181

LATS-08  Về môđun gần nửa đơn - Trần Văn Hãn LA. PTS KH Toán - Lý / Trường Đại học xây dựng. - H.

Trần Văn Hãn. Về môđun gần nửa đơn : LA. PTS KH Toán - Lý / Trường Đại học xây dựng. - H., 1977. - 81tr; 30cm + 1 bản tóm tắt. - Thư mục cuối chính văn. - Chính văn bằng tiếng Việt Nam

LATS-09 Nghiên cứu sự phân bố ẩm và nhiệt trong nền đường ôtô với điều kiện vùng đồng bằng miền Bắc nước ta

Dương Học Hải LA PTS KHKT : 1409 / Trường ĐH Xây dựng Hà Nội. - H.

Dương Học Hải. Nghiên cứu sự phân bố ẩm và nhiệt trong nền đường ôtô với điều kiện vùng đồng bằng miền Bắc nước ta : LA PTS KHKT : 1409 / Trường ĐH Xây dựng Hà Nội. - H., 1977. - 234tr : hình vẽ; 32cm + 1 bản tóm tắt. - Thư mục cuối chính văn

LATS-10 Xác định thành phần khoáng và nghiên cứu quá trình mullit hóa một số loại cao lanh trên miền Bắc Việt Nam

Phan Văn Tường Luận án PTS / Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội. - H.

Phan Văn Tường. Xác định thành phần khoáng và nghiên cứu quá trình mullit hóa một số loại cao lanh trên miền Bắc Việt Nam : Luận án PTS / Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội. - H., 1977. - 134tr; 28cm + 1 tóm tắt. - Thư mục cuối chính văn

LATS-11 Phương pháp biểu diễn tổng và bài toán thấm đối xứng trục trong môi trường không đồng chất

Phạm Hữu Vĩnh LA PTS / Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội. - H

Phạm Hữu Vĩnh. Phương pháp biểu diễn tổng và bài toán thấm đối xứng trục trong môi trường không đồng chất : LA PTS / Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội. - H., 1978. - 287tr; 32cm + 1 bản tóm tắt. - Thư mục cuối chính văn

LATS-12 Nghiên cứu động học quá trình khử sắt trong quặng inmênit CB - Phùng Viết Ngư LA PTS khoa học kỹ thuật : 03020 / Trường đại học Bách khoa Hà Nội. - H.

Phùng Viết Ngư. Nghiên cứu động học quá trình khử sắt trong quặng inmênit CB : LA PTS khoa học kỹ thuật : 03020 / Trường đại học Bách khoa Hà Nội. - H., 1978. - 165tr : minh họa; 30cm + 1 b.tóm tắt. - Thư mục tr. 162-165

LATS-13 Chế độ tưới nước của khoai tây vùng Gia Lâm, Hà Nội

Ngô Đức Thiệu LA PTS khoa học kỹ thuật Nông nghiệp / Trường đại học Nông nghiệp I. - ^a. - H.

Ngô Đức Thiệu. Chế độ tưới nước của khoai tây vùng Gia Lâm, Hà Nội : LA PTS khoa học kỹ thuật Nông nghiệp / Trường đại học Nông nghiệp I. - ^a. - H., 1978. - 153tr : minh họa; 30cm + 1 b.tóm tắt. - Thư mục tr. 136-151

LATS-14 ảnh hưởng của nguyên tố vi lượng đồng và mangan đến một số chỉ tiêu sinh lí-hóa sinh, liên quan đến tính chịu nóng của bèo hoa dâu (azolla pinnata) (giống bèo xanh)

Nguyễn Như Khanh Luận án PTS / Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. - H. : 1978. - 149tr; 30cm + 1 bản tóm tắt . - Thư mục cuối chính văn

Nguyễn Như Khanh. ảnh hưởng của nguyên tố vi lượng đồng và mangan đến một số chỉ tiêu sinh lí-hóa sinh, liên quan đến tính chịu nóng của bèo hoa dâu (azolla pinnata) (giống bèo xanh) : Luận án PTS / Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. - H. : 1978. - 149tr; 30cm + 1 bản tóm tắt . - Thư mục cuối chính văn

LATS-15 Nghiên cứu các bộ phận làm việc chính của máy cắt cói nhằm đảm bảo chất lượng thu hoạch

Phạm Xuân Vượng Luận án PTS Khoa học kỹ thuật : 16.09 / rường ĐH Nông nghiệp I . - H.

Phạm Xuân Vượng. Nghiên cứu các bộ phận làm việc chính của máy cắt cói nhằm đảm bảo chất lượng thu hoạch : Luận án PTS Khoa học kỹ thuật : 16.09 / rường ĐH Nông nghiệp I . - H., 1978. - 146tr : minh họa; 30cm + 1 bản tóm tắt . - Thư mục: tr. 143 - 146

LATS-16 Tổ chức ngành chăn nuôi lợn tập thể trên địa bàn huyện (Vùng lúa miền Bắc Việt Nam)

Nguyễn Dương Đán LA PTS KH Kinh tế / Trường Đại học Nông nghiệp 1. - H.

Nguyễn Dương Đán. Tổ chức ngành chăn nuôi lợn tập thể trên địa bàn huyện (Vùng lúa miền Bắc Việt Nam) : LA PTS KH Kinh tế / Trường Đại học Nông nghiệp 1. - H., 1978. - 159tr : minh họa, phụ lục; 30cm + 1 bản tóm tắt. - Thư mục: tr. 133-147. - Phụ lục: tr. 148-157

LATS-17 Kết cấu thép ứng lực trong công trình cột cao

Đoàn Định Kiến Luận án PTS Khoa học kỹ thuật xây dựng : 19.02 / rường ĐH Xây dựng. - H.

Đoàn Định Kiến. Kết cấu thép ứng lực trong công trình cột cao : Luận án PTS Khoa học kỹ thuật xây dựng : 19.02 / rường ĐH Xây dựng. - H., 1979. - 190,5tr : minh họa, phụ lục; 30cm + 1 bản tóm tắt . - Thư mục: tr. 190 - 195. - Phụ lục 5 tr cuối chính văn

LATS-18 Nghiên cứu một số tính trạng di truyền về năng suất của vịt bầu ở một số địa phương vùng đồng bằng miền Bắc Việt Nam

Nguyễn ân Luận án PTS Sinh học : 1.30.60 / trường ĐH Nông nghiệp I Hà Nội. - H.

Nguyễn ân. Nghiên cứu một số tính trạng di truyền về năng suất của vịt bầu ở một số địa phương vùng đồng bằng miền Bắc Việt Nam : Luận án PTS Sinh học : 1.30.60 / rường ĐH Nông nghiệp I Hà Nội. - H., 1979. - 158tr : ảnh; 30cm + 1 bản tóm tắt . - Thư mục: tr. 137 - 158

LATS-19 Các ôtômát xác suất cấu trúc thay đổi theo thời gian

Phạm Trà Ân LA PTS toán - lí / Viện Khoa học Việt Nam. Viện Toán học. - H.

Phạm Trà Ân. Các ôtômát xác suất cấu trúc thay đổi theo thời gian : LA PTS toán - lí / Viện Khoa học Việt Nam. Viện Toán học. - H., 1979. - 84tr; 30cm + 1 tóm tắt. - Thư mục cuối chính văn

LATS-20 Thời đại sinh khoáng indosin ở miền Bắc Việt Nam

Lê Thạc Xinh LA PTS khoa học Địa chất : 19010 / Trường ĐH Mỏ địa chất. - Bắc Thái

Lê Thạc Xinh. Thời đại sinh khoáng indosin ở miền Bắc Việt Nam : LA PTS khoa học Địa chất : 19010 / Trường ĐH Mỏ địa chất. - Bắc Thái, 1979. - 127tr : bảng vẽ; 30cm + 1 tóm tắt. - Thư mục cuối chính văn

LATS-21 Vè một số bài toán mở rộng trong lý thuyết ổn định

Vũ Tuấn LA PTS Toán lý / Trường ĐH Sư phạm Hà Nội I. - H.

Vũ Tuấn. Vè một số bài toán mở rộng trong lý thuyết ổn định : LA PTS Toán lý / Trường ĐH Sư phạm Hà Nội I. - H., 1979. - 109tr; 30cm + 1 tóm tắt. - Thư mục cuối chính văn

LATS-22 Về điều kiện cần và đủ cho các bài toán tối ưu

Đỗ Văn Lưu LA PTS toán lý / Viện Khoa học Việt Nam. Viện Hóa học. - H.

Đỗ Văn Lưu. Về điều kiện cần và đủ cho các bài toán tối ưu : LA PTS toán lý / Viện Khoa học Việt Nam. Viện Hóa học. - H., 1979. - 94tr; 30cm + 1 tóm tắt. - Thư mục cuối chính văn

LATS-23 Tính cụ thể và tính trừu tượng của từ và từ tiếng Việt

Đỗ Hữu Châu LA PTS Ngữ văn

Đỗ Hữu Châu. Tính cụ thể và tính trừu tượng của từ và từ tiếng Việt : LA PTS Ngữ văn, chuyên ngành ngôn ngữ học / Trường ĐH Sư phạm Hà Nội I. - H., 1979. - 327tr; 30cm + 1 tóm tắt. - Thư mục cuối chính văn

LATS-24 Biến loạn thể nhiễm sắc do tác hại của chất độc hóa học Mỹ rải ở Miền Nam Việt Nam

Cung Đình Trung LA PTS Y học : 2.40.20 / Trường ĐH Quân y. - H.

Cung Đình Trung. Biến loạn thể nhiễm sắc do tác hại của chất độc hóa học Mỹ rải ở Miền Nam Việt Nam : LA PTS Y học : 2.40.20 / Trường ĐH Quân y. - H., 1979. - 201tr : hình vẽ, bảng; 32sm + 1 tóm tắt. - Thư mục tr. 175-201

 LATS-25 Cách tính đúng dầm khung siêu tĩnh phẳng theo thuật toán truyền ảnh hưởng cách nút (TAHCN)

Vũ Như Cầu LA PTS khoa học kỹ thuật : 1902 / Trường ĐH Xây dựng. - H.

Vũ Như Cầu. Cách tính đúng dầm khung siêu tĩnh phẳng theo thuật toán truyền ảnh hưởng cách nút (TAHCN) : LA PTS khoa học kỹ thuật : 1902 / Trường ĐH Xây dựng. - H., 1979. - 169tr : hình vẽ, ảnh; 32sm + b.dịch tóm tắt. - Thư mục tr. 166-169

LATS-26 Các bài toán vận tải nhiều chỉ số

Phạm Xuân Ninh Luận án PTS : 17.018 / Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. - H.

Phạm Xuân Ninh. Các bài toán vận tải nhiều chỉ số : Luận án PTS : 17.018 / Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. - H., 1979. - 90tr; 30cm + 1 bản tóm tắt . - Thư mục cuối chính văn

LATS-27 Bài toán kiểm tra và thiết kế tối ưu của hệ đàn hồi - dẻo

Nguyễn Văn Phó Luận án PTS Toán lý / Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội. - H.

Nguyễn Văn Phó. Bài toán kiểm tra và thiết kế tối ưu của hệ đàn hồi - dẻo : Luận án PTS Toán lý / Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội. - H., [1979]. - 125tr; 30cm + 1 bản tóm tắt . - Thư mục cuối chính văn

LATS-28 Đặc trưng tâm lý của trẻ em có năng khiếu thơ

Nguyễn ánh Tuyết Luận án PTS Tâm lý học / Trường ĐH Sư phạm Hà Nội I. - H

Nguyễn ánh Tuyết. Đặc trưng tâm lý của trẻ em có năng khiếu thơ : Luận án PTS Tâm lý học / Trường ĐH Sư phạm Hà Nội I. - H., 1979. - 193tr; 30cm + 1 bản tóm tắt . - Thư mục cuối chính văn

LATS-29 Biến đổi tương đương quang tịnh tiến và vectơ đặc trưng tiếp xúc với lớp bộ truyền Hêlicôit

Phan Văn Đồng Luận án PTS Khoa học kỹ thuật : 19.02 / rường ĐH Bách khoa Hà Nội. - H.

Phan Văn Đồng. Biến đổi tương đương quang tịnh tiến và vectơ đặc trưng tiếp xúc với lớp bộ truyền Hêlicôit : Luận án PTS Khoa học kỹ thuật : 19.02 / rường ĐH Bách khoa Hà Nội. - H., 1979. - 144tr; 30cm + 1 bản tóm tắt . - Thư mục: tr. 143 - 144

LATS-30 Xác định các nguyên tố Ce, Pr, Nd trong La2O3 và các nguyên tố Ce, La, Pr, Nd trong quặng đất hiếm Việt Nam bằng phương pháp quang phổ phát xạ dung dịch điện cực mao dẫn xốp

Bùi Long Biên Luận án PTS Khoa học kỹ thuật : 07.08.2 / rường ĐH Bách khoa Hà Nội. - H.

Bùi Long Biên. Xác định các nguyên tố Ce, Pr, Nd trong La2O3 và các nguyên tố Ce, La, Pr, Nd trong quặng đất hiếm Việt Nam bằng phương pháp quang phổ phát xạ dung dịch điện cực mao dẫn xốp : Luận án PTS Khoa học kỹ thuật : 07.08.2 / rường ĐH Bách khoa Hà Nội. - H., 1979. - 107tr; 30cm + 1 bản tóm tắt . - Thư mục: tr. 102 - 107

LATS-31 Sinh tổng hợp Enzim Proteaza từ chủng nấm mốc Asp. Oryzae VNI và ứng dụng trong sản xuất nước chấm

Quản Văn Thịnh LA PTS KH kỹ thuật / Trường Đại học Bách khoa. - H.

Quản Văn Thịnh. Sinh tổng hợp Enzim Proteaza từ chủng nấm mốc Asp. Oryzae VNI và ứng dụng trong sản xuất nước chấm : LA PTS KH kỹ thuật / Trường Đại học Bách khoa. - H., 1979. - 116tr; 30cm + 1 bản tóm tắt. - Thư mục cuối chính văn

LATS-32 Bản chất của trí thông minh và cơ sở lý luận của đường lối lĩnh hội khái niệm

Phạm Hoàng Gia LA Tâm PTS lý học / Viện Khoa học Giáo dục. - H.

Phạm Hoàng Gia. Bản chất của trí thông minh và cơ sở lý luận của đường lối lĩnh hội khái niệm : LA Tâm PTS lý học / Viện Khoa học Giáo dục. - H., 1979. - 217tr : bảng + phụ lục; 32cm + 1 tóm tắt. - Thư mục tr. 206-217

LATS-33 Tác dụng điều trị tại chỗ vết thương bỏng thực nghiệm bằng cao xoan trà, thuốc mỡ rau má, thuốc mỡ mã đề, kem nghệ

Đỗ Thị Hoàng Dung Luận án PTS Y học / Tổng cục hậu cần. - H.

Đỗ Thị Hoàng Dung. Tác dụng điều trị tại chỗ vết thương bỏng thực nghiệm bằng cao xoan trà, thuốc mỡ rau má, thuốc mỡ mã đề, kem nghệ : Luận án PTS Y học / Tổng cục hậu cần. - H., 1979. - 237tr : ảnh; 32cm + 1 bản tóm tắt. - Thư mục cuối chính văn

LATS-34 Biện pháp tổ chức sản xuất lúa gieo vãi ở vùng đồng bằng sông Hồng

Trần Đình Đằng LA PTS khoa học kinh tế : 1718 / Trường ĐH Nông nghiệp I. - H.

Trần Đình Đằng. Biện pháp tổ chức sản xuất lúa gieo vãi ở vùng đồng bằng sông Hồng : LA PTS khoa học kinh tế : 1718 / Trường ĐH Nông nghiệp I. - H., 1979. - 195tr : hình vẽ, bảng; 32cm + 1 tóm tắt. - Thư mục tr. 195

LATS-35 Xây dựng các thuật tính kiểu Rungơ-Kutta để giải số trị bài toán côsi, của các phương trình hypecbôlic, với hai biến độc lập

Nguyễn Công Thúy Luận án PTS Khoa học Toán - Lý / rường ĐH Tổng hợp Hà Nội. - H.

Nguyễn Công Thúy. Xây dựng các thuật tính kiểu Rungơ-Kutta để giải số trị bài toán côsi, của các phương trình hypecbôlic, với hai biến độc lập : Luận án PTS Khoa học Toán - Lý / rường ĐH Tổng hợp Hà Nội. - H., 1979. - 86tr; 30cm + 1 bản tóm tắt . - Thư mục cuối chính văn

LATS-36 Xi măng vôi xỉ nhiệt điện

Hoàng Phù Lan Luận án PTS KHKT / Trường ĐH Xây dựng Hà Nội. - H.

Hoàng Phù Lan. Xi măng vôi xỉ nhiệt điện : Luận án PTS KHKT / Trường ĐH Xây dựng Hà Nội. - H., 1979. - 109tr : ảnh; 32cm + 1 bản tóm tắt. - Thư mục cuối chính văn

LATS-37 Nghiên cứu sự liên hệ giữa mômen tứ cực điện và cấu tạo phân tử của một só hợp chất bằng các phương pháp cơ học lượng tử

Nguyễn Huyến LA PTS hóa học / Trường ĐHSP Hà Nội I. - H.

Nguyễn Huyến. Nghiên cứu sự liên hệ giữa mômen tứ cực điện và cấu tạo phân tử của một só hợp chất bằng các phương pháp cơ học lượng tử : LA PTS hóa học / Trường ĐHSP Hà Nội I. - H., 1979. - 93tr : bảng; 32sm + 1 tóm tắt. - Thư mục tr. 72-80

LATS-38 Truyện ngắn Nguyễn Công Hoan

Lê Thị Đức Hạnh Luận án PTS Văn học / Viện Văn học. - H.

Lê Thị Đức Hạnh. Truyện ngắn Nguyễn Công Hoan : Luận án PTS Văn học / Viện Văn học. - H., 1979. - 188tr; 26cm + 1 bản tóm tắt. - Thư mục cuối chính văn

LATS-39 Khu hệ sán dây (cestoda) của chim thú ở các tỉnh miềm Bắc Việt Nam

Nguyễn Thị Kỳ Luận án PTS Sinh học :17081 / Viện Sinh vật học. - H.

Nguyễn Thị Kỳ. Khu hệ sán dây (cestoda) của chim thú ở các tỉnh miềm Bắc Việt Nam : Luận án PTS Sinh học :17081 / Viện Sinh vật học. - H., 1979. - 228tr : minh họa, phụ lục; 30cm + 1 bản tóm tắt. - Thư mục tr. : . - Phụ lục tr. 203 - 228

LATS-40 Về chuyển động của các hệ cơ học chịu liên kết

Đỗ Sanh Luận án TS Khoa học / Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. - H.

Đỗ Sanh. Về chuyển động của các hệ cơ học chịu liên kết : Luận án TS Khoa học / Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. - H., 1980. - 217tr : minh họa; 32cm + 1 bản tóm tắt. - Thư mục tr. 218 - 227

LATS-41 Nghiên cứu cổ từ đá bazan kainizoi Việt Nam

Nguyễn Thanh Giang Luận án PTS khoa học Địa chất - Khoáng sản / Trường ĐH Mỏ - Địa chất Hà Nội. - H.

Nguyễn Thanh Giang. Nghiên cứu cổ từ đá bazan kainizoi Việt Nam : Luận án PTS khoa học Địa chất - Khoáng sản / Trường ĐH Mỏ - Địa chất Hà Nội. - H., 1980. - 172tr : hình vẽ, bảng; 32cm + 1 bản tóm tắt. - Thư mục tr. 161 - 166

LATS-42 Bệnh viêm cột sống dính khớp ở miền Bắc việt Nam

Trần Ngọc ân Luận án PTS Y khoa / Trường ĐH Y Hà Nội. - H.

Trần Ngọc ân. Bệnh viêm cột sống dính khớp ở miền Bắc việt Nam : Luận án PTS Y khoa / Trường ĐH Y Hà Nội. - H., 1980. - 98tr : minh họa; 30cm + 1 bản tóm tắt. - Thư mục cuối chính văn

LATS-43 Kiến tạo Bắc Việt Nam trong nguyên đại paleozoi

Trần Văn Trị LA PTS khoa học địa chất : 19010 / Trương ĐH Tổng hợp Hà Nội. - H.

Trần Văn Trị. Kiến tạo Bắc Việt Nam trong nguyên đại paleozoi : LA PTS khoa học địa chất : 19010 / Trương ĐH Tổng hợp Hà Nội. - H., 1980. - 192tr : hình vẽ; 32cm + 1 tóm tắt. - Thư mục tr. 177-192

LATS-44 Một số biến đổi sinh học ở động vật thực nghiệm ăn chế độ có hàm lượng protein thấp

Lê Thành Uyên Luận án PTS Y học / Trường ĐH Y Hà Nội. - H.

Lê Thành Uyên. Một số biến đổi sinh học ở động vật thực nghiệm ăn chế độ có hàm lượng protein thấp : Luận án PTS Y học / Trường ĐH Y Hà Nội. - H., 1980. - tr; 32cm + 1 bản tóm tắt. - Thư mục tr. 74 - 101

LATS-45 ảnh hưởng việc sử dụng các nguồn chất hữu cơ đến chất mùn và năng suất dứa ở đất feralit vàng đỏ trên sa-phiến thạch

Vũ Thành Luận án TS Nông học / Viện KHKT Nông nghiệp. - H.

Vũ Thành. ảnh hưởng việc sử dụng các nguồn chất hữu cơ đến chất mùn và năng suất dứa ở đất feralit vàng đỏ trên sa-phiến thạch : Luận án TS Nông học / Viện KHKT Nông nghiệp. - H., 1980. - 156tr; 32cm + 1 bản tóm tắt. - Thư mục tr. 140 - 156

LATS-46 Truyện viết cho thiếu nhi từ sau Cách mạng Tháng Tám

Nguyễn Thị Thanh Vân Luận án PTS Văn học / Viện Văn học. - H.

Nguyễn Thị Thanh Vân. Truyện viết cho thiếu nhi từ sau Cách mạng Tháng Tám : Luận án PTS Văn học / Viện Văn học. - H., 1980. - 206tr; 32cm + 1 bản tóm tắt. - Thư mục tr. 172 - 182

LATS-47 Diễn biến độ chua dưới tác động ngập nước

Lê Văn Tiềm Luận án PTS khoa học Nông nghiệp / Trường ĐH Nông nghiệp 1 Hà Nội. - H.

Lê Văn Tiềm. Diễn biến độ chua dưới tác động ngập nước : Luận án PTS khoa học Nông nghiệp / Trường ĐH Nông nghiệp 1 Hà Nội. - H., 1980. - 115tr : hình vẽ; 32cm + 1 bản tóm tắt. - Thư mục tr. 110 - 115

LATS-48 Bộ tắt chấn động lực trong các hệ á tuyến

Nguyễn Văn Đình LA PTS khoa học toán - lý : 1.70.21 / Trường đại học Bách khoa Hà Nội. - H.

Nguyễn Văn Đình. Bộ tắt chấn động lực trong các hệ á tuyến : LA PTS khoa học toán - lý : 1.70.21 / Trường đại học Bách khoa Hà Nội. - H., 1980. - 62tr; 30cm + 1 bản tóm tắt. - Thư mục cuối chính văn

LATS-49 Nghiên cứu ứng dụng bản thép bê tông liên hợp làm mặt cầu

Nguyễn Văn Lạp LA PTS khoa học kỹ thuật : 1411 / Trường đại học Xây dựng. - H.

Nguyễn Văn Lạp. Nghiên cứu ứng dụng bản thép bê tông liên hợp làm mặt cầu : LA PTS khoa học kỹ thuật : 1411 / Trường đại học Xây dựng. - H., 1980. - 126tr; 30cm + 1 bản tóm tắt. - Thư mục cuối chính văn

LATS-50 Cơ sở khoa học của kỹ thuật bón phân cho bèo hoa dâu

Võ Minh Kha Luận án PTS KH Nông nghiệp : 1601 / Trường ĐH Nông nghiệp I . - H.

Võ Minh Kha. Cơ sở khoa học của kỹ thuật bón phân cho bèo hoa dâu : Luận án PTS KH Nông nghiệp : 1601 / Trường ĐH Nông nghiệp I . - H., 1980. - 157tr : minh họa; 30cm + 1 bản tóm tắt. - Thư mục cuối chính văn

LATS-51 Bước đầu tìm hiểu kỹ thuật lấy mẫu quan sát một số chỉ tiêu hình thái và cấu thành năng suất trên ô thí nghiệm cấy lúa

Phạm Chí Thành Luận án PTS Khoa học Nông nghiệp : 16.02 / rường ĐH Nông nghiệp I mang tên Hôxê Macti. - H.

Phạm Chí Thành. Bước đầu tìm hiểu kỹ thuật lấy mẫu quan sát một số chỉ tiêu hình thái và cấu thành năng suất trên ô thí nghiệm cấy lúa : Luận án PTS Khoa học Nông nghiệp : 16.02 / trường ĐH Nông nghiệp I mang tên Hôxê Macti. - H., 1980. - 120tr; 30cm + 1 bản tóm tắt . - Thư mục cuối chính văn

LATS-52 Vấn đề nhân vật chính diện trong bộ Tấn trò đời của Bandắc

Đặng Anh Đào LA PTS Ngữ văn / Trường ĐH Sư phạm Hà Nội I. - H.

Đặng Anh Đào. Vấn đề nhân vật chính diện trong bộ Tấn trò đời của Bandắc : LA PTS Ngữ văn / Trường ĐH Sư phạm Hà Nội I. - H., 1980. - 234tr; 32cm + 1 tóm tắt. - Thư mục cuối chính văn

LATS-53 Chủng virút cướng độc dịch tả vịt 769 và sử dụng vacxin để phòng bệnh

Trần Minh Châu LA PTS khoa học thú y : 1606 / Trường ĐH Nông nghiệp Hôxê Mácti. - H.

Trần Minh Châu. Chủng virút cướng độc dịch tả vịt 769 và sử dụng vacxin để phòng bệnh : LA PTS khoa học thú y : 1606 / Trường ĐH Nông nghiệp Hôxê Mácti. - H., 1980. - 87tr : minh họa; 32cm + 1 tóm tắt. - Thư mục tr. 88-94

LATS-54 Một số vấn đề phân phối và sử dụng lao động ở huyện trọng điểm lúa vùng đồng bằng Bắc bộ

Phạm Văn Tần LA PTS kinh tế / Trường ĐH Kinh tế kế hoạch. - H.

Phạm Văn Tần. Một số vấn đề phân phối và sử dụng lao động ở huyện trọng điểm lúa vùng đồng bằng Bắc bộ : LA PTS kinh tế / Trường ĐH Kinh tế kế hoạch. - H., 1980. - 183tr : bảng; 32cm + 1 tóm tắt. - Thư mục cuối chính văn

LATS-55 Một số tính chất của virut đậu gà trên tế bào phôi gà và khả năng ứng dụng chế vaxin phòng

Nguyễn Như Thanh LA PTS Thú y : 1606 / Trường ĐH Nông nghiệp I Hà Nội. - H.

Nguyễn Như Thanh. Một số tính chất của virut đậu gà trên tế bào phôi gà và khả năng ứng dụng chế vaxin phòng : LA PTS Thú y : 1606 / Trường ĐH Nông nghiệp I Hà Nội. - H., 1980. - 120tr : hình vẽ; 32cm + 1 tóm tắt. - Thư mục tr. 109-118

LATS-56 Hệ gauss-manin với bờ và vấn đề ổn định

Nguyễn Hữu Đức Luận án PTS Toán lý / Viện Toán học. - H.

Nguyễn Hữu Đức. Hệ gauss-manin với bờ và vấn đề ổn định : Luận án PTS Toán lý / Viện Toán học. - H., 1980. - 96tr; 32cm + 1 bản tóm tắt. - Thư mục cuối chính văn

LATS-57 Một số tính chất Taylor của các ảnh xạ khả vi

Hà Huy Vui Luận án PTS Toán lý / Viện Toán học. - H.

Hà Huy Vui. Một số tính chất Taylor của các ảnh xạ khả vi : Luận án PTS Toán lý / Viện Toán học. - H., 1980. - 56tr; 32cm + 1 bản tóm tắt. - Thư mục cuối chính văn

LATS-58 Một số vấn đề sử dụng máy tính điện tử trong nghiên cứu ứng dụng thống kê toán ở Việt Nam

Trần Mạnh Tuấn Luận án PTS Toán lý / Viện Toán học. - H.

Trần Mạnh Tuấn. Một số vấn đề sử dụng máy tính điện tử trong nghiên cứu ứng dụng thống kê toán ở Việt Nam : Luận án PTS Toán lý / Viện Toán học. - H., 1980. - 89tr + /74/tr phụ lục; 32cm + 1 bản tóm tắt. - Thư mục cuối chính văn

LATS-59 Một số vấn đề về câu tồn tại trong tiếng Việt ngày nay

Diệp Quang Ban LA PTS Ngữ văn / Trường ĐH sư phạm Hà Nội I. - H.

Diệp Quang Ban. Một số vấn đề về câu tồn tại trong tiếng Việt ngày nay : LA PTS Ngữ văn / Trường ĐH sư phạm Hà Nội I. - H., 1980. - 195tr : hình vẽ + phụ lục; 32cm + 1 tóm tắt. - Thư mục tr. 187-193

LATS-60 Nghiên cứu khôi phục chi tiết dạng trục trong máy kéo dùng ở Việt Nam bằng công nghệ hàn rung và phun kim loại hồ quang điện

Nguyễn Bình Luận án PTS KHKT : 1609 / Trường ĐH Nông nghiệp I Hà Nội. - H.

Nguyễn Bình. Nghiên cứu khôi phục chi tiết dạng trục trong máy kéo dùng ở Việt Nam bằng công nghệ hàn rung và phun kim loại hồ quang điện : Luận án PTS KHKT : 1609 / Trường ĐH Nông nghiệp I Hà Nội. - H., 1980. - 127, 5tr : phụ lục, hình vẽ; 30cm + 1 bản tóm tắt. - Thư mục 5 tờ cuối chính văn

 

NỘI DUNG MIỄN PHÍ

 
- Danh sách luận văn mới cập nhập
- Đề cương - Danh mục tảiFree
- Phần mềm hỗ trợ - Font Full ABC - VNI - Unicode
- Một số luận án Tiến sĩ
- Hướng dẫn luận văn, luận án
- Mẫu văn bản
- Mẫu văn bản dành cho Thạc sĩ, Tiến sĩ
- Mẫu bìa đẹp - Tổng hợp Logo các trường
- Đề thi đại học, Đáp án
- Đề thi môn học

 

 
- Thông tin tuyển sinh
- Thư viện sách
- Tài liệu
- Dịch thuật trực tuyến
- Thông tin việc làm sau khi tốt nghiệp
- Giải trí
- Tích hợp luôn chuyển dổi font trên word
- Những cuốn sách tạo tiền đề trong kinh doanh
   
   
   
   

TỪ KHÓA TÌM KIẾM

luận văn, Hậu cần, kinh tế, TNHH XD & TM, Nâng cao chất lượng, Tín dụng đầu tư phát triển, hách toán tiêu thụ sản phẩm, Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất, van tai bien, QTKD, QTDN, quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, Kế toán, kế toán tài chính, kế toán bán hàng, kế toán doanh nghiệp, kiểm toán kế toán, kế toán hách toán, Kiểm toán, Marketing, tiếp thị, marr, Chiến lược, Thương hiệu, Quản lý, Nhân lực, Du lịch, Chứng khoán, Bất động sản, NHNN & PTNT, Agribank, Ngân hàng nông nghiệp phát triển và nông thôn, ngân hàng ngoại thương, ngân hàng vietcombank, ngân hàng Đông á, Ngân hàng, ngan hang dau tu va phat trien, Ngân hàng đầu tư và phát triểnViệt Nam, ngân hàng đầu từ & phát triển, ngân hàng đầu tư & phát triển Việt Nam, Ngân hàng ĐT & PT, NHNo & PTNT, rủi ro, Tín dụng, Thanh toán quốc tế, Huy động vốn, vốn FDI, ODA, Đầu tư, Bảo hiểm, Đấu thầu, Dự án, Xuất khẩu, Nhập khẩu, Luật, Thuế, Hợp đồng, Huy động vốn, vốn cố định, VCĐ, tín dụng, quản trị nhân lực, chất lượng nguồn nhân lực, quản lý nguồn nhân lực, nguồn nhân lực, quản trị nhân sự, quản lý nhấn sự, quản lí nhân sự, phát triển nguồn nhân lực, quản lý nhân sự, Quản lý, Kế toán , hoạch toán, Bảo Hiểm, ban hang, Đầu tư trong nước, Tín dụng, Marketing, Thương hiệu, Vốn bằng tiền, Tính giá thành, xác định kết quả kinh doanh, rủi ro tín dụng, Đầu tư nước ngoài, Nhà Hàng , Khách sạn, Thanh toán, Xuất khẩu, Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm y tế, Quảng cáo, Xây dựng, ĐT & XD, Tiêu thụ, Thương mại, Chi phí sản xuất, Tiền lương, Tour, Phân phối sản phẩm, Lữ hành, Doanh Thu, Lợi nhuận, Đấu thầu, Cạnh tranh, Tiếp thị - Mix, Nguyên vật liệu, Tiêu thụ, Bán hàng, Cạnh tranh, Chất lượng, ISO, TM-DV, Thương mại điện tử, TMĐT, Công ty TNHH , đầu tư nước ngoài, tỷ giá hối đoái, tỉ giá hối đoái, công tác trả lương, doanh nghiệp vừa và nhỏ, DNV & N, Trung quốc, Nhật, khủng hoảng kinh tế, đầu tư trực tiếp, vận tải biển, kho bãi , giầy, hàng không, đường biển, cân đối kế toán, thiết kế phân xưởng, thiết kế, thực trạng và giải pháp rượu, bia, thuốc lá, máy nhà, tháp chưng cất, chưng luyện, thuế giá trị gia tăng , GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, TNDN, động cơ, nhiên liệu, bê tông, cốt thép, nhà cao tâng, chung cư, nhà tạm học văn, , dầu khí, tải sản xuất, tai sinh, thị trường chứng khoáng , thị trường tài chính, năng lượng thương mại, thị trường ngoa hốichau phi, chau au, Âu, Mỹ, mi, trung quoc, han quoc, Anh, nhat, nga, tien trieu, một do, tay ban nha, bo dao nha, phap, italit, y, capuchia Thái lan, , lao, innedoxia, philipin, dongtimo, malaixia, Hungari, dai loan, hong kong, chau phi, APEC, tuyen quang, dien bien, nam ha, Sơn La, ha tay , Hà Nội, bai yên, lao cai, cam pha, ha, giang, cao bang, viet tri, phu tho, Thái Nguyên, Thái Bình, hoa binh, ninh binh, yen hung, hai duong, mong cai, bac giang, bac ninh, vinh phuc, nam dinh, lang con trai, lai chau, quang ninh, hai phong, ha long, hai duong, hoa thanh, nghe an, quang binh, quang tri, hue, da nang, hoi an ky tam, , quang nam, quang ngai, binh dinh, quy nhon, yen phu, khanh hoa, ninh thuan, binh thuan, vung tau, TP.Hồ Chí Minh, ho chi minh, can tho, một giang, vinh long, nguyen tay, mong cai, ca mau, binh phuoc, hau giang, lam dong, da lat, Kon tum, Đắc Lắc, Đắc Nông, gia lai, Sông tien, song hau, yen tu, sam con trai, làm con trai, suoi tien, nam dai, sen đập, thac ba , vinh ha long, ngu hanh con trai, không nước, ba na, phong nha, mo vang, kho bac nha nuoc, NewYork, pari, bac kinh, thuong hai, bang Cốc, Vieng chang, chu nghia xa hoi, nha nuoc phap luat, tu tuong, xa hoi viet nam, gia dinh, su menh lich su, khung hoang duong loi, ma, ang-ghen, mà nghiệp, viec lam, trinh do san xuat, dao tao nguon luc, boi dung nhan tai, nhan cho nguoi con, cac mat doi lap, dau tranh, vat chat va y thuc, Thái hinh kinh te, triet hoc, hon nhan, ban chat, cap pham tru, vai tro cua nha nuoc, duong loi doi moi, Quant diem toan dien, toan dan, ban chat con nguoi, phan cong lao dong, nguon luc tri tue, ton giao, quan he bien chung, doc lap tu chu, chan ly, ca nhan va xa hoi, hoa van xay dung, xe buýt , o nhiem, co so ha tang, kien truc thuong tang, phat giao, pháp luật tu san, tu tuong nho giao, dau tranh giai cap, ban sac dan toc, CNH-HĐH, kinh te tri thuc, co phan doanh nghiep nhà nước, lam phat tien te, các quan ly che, un tac giao thong, Phương đồng, Phương tay, toan cau hoa, hoi nhap quoc te, giai cap, quan ho, ,

Những đề tài trên website chỉ mang tính tham khảo và tạo điều kiện thuận tiện cho việc tìm kiếm

Trang chủ | Giới thiệu| Chỉ dẫn| Thỏa thuận | Thanh toán | Hỏi đáp | Liên hệ|Tin tức

 HOTLINE: 0948.48.53.53 Thông tin liên hệ: Tel:  04.8586.3347  - Email: luanvannet@gmail.com - Yahoo Messenger: luanvannet - maidongtk

Ghi rõ nguồn www.luanvan.net khi bạn trích dẫn hay phát hành lại thông tin từ website này.

2009 © DNT.VN ., JSC